Panduan pemasangan

Kami boleh mengatur jurutera pemasangan profesional untuk membimbing kerja pemasangan di tapak, supaya peralatan boleh digunakan secepat mungkin selepas tiba di tapak.


Latihan dan pembelajaran kren

Semasa proses pemasangan peralatan, jurutera pemasangan akan mengatur kakitangan untuk menjalankan latihan pengetahuan profesional kren dan latihan operasi. Selain itu, kami juga boleh menyediakan latihan dalam kilang. Jika anda mempunyai keperluan, anda boleh mengatur kakitangan untuk belajar di tapak di syarikat kami.


Latihan dan pembelajaran kren

Semasa proses pemasangan peralatan, jurutera pemasangan akan mengatur kakitangan untuk menjalankan latihan pengetahuan profesional kren dan latihan operasi. Selain itu, kami juga boleh menyediakan latihan dalam kilang. Jika anda mempunyai keperluan, anda boleh mengatur kakitangan untuk belajar di tapak di syarikat kami.

Panduan pemasangan

Kami boleh mengatur jurutera pemasangan profesional untuk membimbing kerja pemasangan di tapak, supaya peralatan boleh digunakan secepat mungkin selepas tiba di tapak.